logo

Fietsbeugels op Pieter Vreedeplein

Om een einde te maken aan de overlast van losstaande fietsen op het Pieter Vreedeplein
komen er aan de kant van de V&D fietsbeugels. Het is eigenlijk allang verboden om het plein fietsen te stallen, maar fietsers lappen dit massaal aan hun laars. Dat zorgde voor klachten en overlast. Tot nu trad de gemeente slechts mondjesmaat op, hoewel dat wel mocht want op het Pieter Vreedeplein geldt een stallingsverbod.

Besloten is nu dat pas na het plaatsen van de fietsbeugels bij V&D daadwerkelijk met het ruimen wordt begonnen en er een einde komt aan het gedogen. Geruimde fietsen kunnen na betaling van administratiekosten opgehaald worden bij de AFAC in de Koopvaardijstraat.