Financiële situatie Willem II noopt tot maatregelen

 
Zoals zoveel andere voetbalclubs, verkeert ook Willem II dit jaar in financieel zwaar weer. Het college van B&W acht het noodzakelijk om nu een aantal maatregelen te nemen. Om zich een goed beeld van de ontstane situatie te kunnen vormen en te bepalen welke oplossingsrichtingen raadzaam zijn, stelt het college een drietal maatregelen voor. Deze worden eerst ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.
 
Het college stelt de raad voor:

als kortetermijnoplossing voor het huidige liquiditeitsprobleem, de stadionhuur tijdelijk te bevriezen; ingaande op 1 oktober 2009 tot maximaal 30 juni 2010 of zoveel eerder als de financiële situatie van Willem II dat toelaat een onafhankelijke deskundige opdracht te verlenen om voor het einde van het jaar een advies uit te brengen over de hoogte van de huur en huurcondities van het stadion een gemeentelijke langetermijnvisie op betaald voetbal aan de hand van de uitgebrachte adviezen uit te werken, waarbij de rol en verantwoordelijkheid van de gemeente nader is geëxpliciteerd
 

Deze drie punten werden donderdagmiddag 8 oktober tijdens een persconferentie in het Koning willem II stadion toegelicht door wethouder Jan Hamming en voorzitter van Willem II, Hans Verbunt.
 
Hans Verbunt:
'Het exploitatietekort voor het lopende seizoen is naar verwachting 2,8 miljoen. Willem II heeft zelf maatregelen genomen om het dreigende liquiditeitstekort terug te dringen, door onder andere externe financiering en bezuinigingsmaatregelen. Daarnaast heeft Willem II de gemeente verzocht om mee te denken aan een oplossing voor de ontstane financiële situatie.'
 
'Voor het komende seizoen, 2010-2011, zal uitgegaan worden van een sluitende exploitatie. Wij zijn zeer verheugd dat het college van B&W bovenstaande voorstellen aan de gemeenteraad doet. Dit helpt Willem II het lopende seizoen door en structureel hopen we te bereiken dat uit het onafhankelijke onderzoek een reële huur voor het stadion bepaald wordt. Verder zal de gemeente samen met Willem II een gezamenlijke langetermijnvisie op betaald voetbal in Tilburg uitwerken. Dit laatste is voor de club van groot belang.'