Gevonden voorwerpen in St. Elisabeth Ziekenhuis

Bent u het afgelopen jaar iets verloren in het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg? Het Elisabeth bewaart gevonden voorwerpen voor bepaalde tijd, dus de kans is groot dat het ziekenhuis uw eigendom nog heeft.

Het ziekenhuis beschikt over een flinke verzameling op het ziekenhuisterrein gevonden voorwerpen. Deze voor de eigenaar vaak dierbare spullen kunnen worden opgehaald bij het Facilitair Service Punt.

Het Facilitair Service Punt in de hoofdgang van het ziekenhuis is geopend tijdens kantooruren, van 8.30 tot 17.00 uur. Voorwerpen die na een jaar nog niet zijn afgehaald, gaan naar een goed doel. Kleding wordt drie maanden bewaard.

Omdat het Elisabeth zorgvuldig met gevonden voorwerpen omgaat, vragen we patiënten en bezoekers aan te tonen dat ze de rechtmatige eigenaar zijn.