Gezondheidsonderzoek wordt gestart door GGD Hart voor Brabant

Gezondheidsonderzoek

De GGD Hart voor Brabant start op 7 september met een grootschalig gezondheidsonderzoek over de gezondheid en leefstijl van Brabantse inwoners: de GGD Gezondheidsmeter 2020. Meer dan 95.000 Hart voor Brabanders van 18 jaar of ouder worden uitgenodigd.

Gezondheidsonderzoek; hoe gaat het met ons?

De GGD wil dus weten hoe het met de Brabantse bewoners gaat. De vragen gaan over lichamelijke en psychische gezondheid, leefgewoonten en de woonomgeving. GGD Hart voor Brabant voert dit onderzoek eens in de vier jaar uit in opdracht van de gemeenten in de regio.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten van het onderzoek geven inzicht in de mening van de bevolking over hun gezondheid en de woonomgeving. Het is belangrijk om de vragenlijst in te vullen, want als de GGD weet hoe het met jou gaat, dan weten ze uiteindelijk hoe het met ons allemaal gaat. De gemeente en de GGD gebruikt de resultaten voor het lokale gezondheidsbeleid en het organiseren van activiteiten om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren.

Passen de voorzieningen bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven? Kan iedereen meedoen aan de samenleving? En hoe gaat het met de mensen in vergelijking met vier jaar geleden? De resultaten komen medio 2021 op www.brabantscan.nl.

Vergelijken met andere regio’s

Alle GGD’en in de Nederland voeren dit Gezondheidsonderzoek uit. Daardoor is er de mogelijkheid om de resultaten te vergelijken met andere regio’s. Gaat het hier beter of juist slechter dan in andere GGD regio’s?  Ze werken samen met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Deelnemers willekeurig gekozen

De vragenlijst is online, maar ook schriftelijk in te vullen. Deelnemers worden willekeurig gekozen uit het bevolkingsregister van hun gemeente, waardoor niet iedereen mee hoeft te doen. De deelnemers vormen samen een doorsnee van alle Hart voor Brabanders van 18 jaar en ouder.

Heb je geen brief ontvangen, maar doe je toch graag mee? Dit jaar kunnen personen zonder uitnodiging voor het eerst meedoen aan het onderzoek via www.GGDgezondheidsmeter.nl, vanaf 22 september. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig.

Meer informatie over de GGD Gezondheidsmeter 2020 vind je op hun website.