Hoppenbrouwers ontvangt Predicaat Koninklijk

Hoppenbrouwers Predicaat Koninklijk

Hoppenbrouwers Techniek heeft op 22 juni het Predicaat Koninklijk ontvangen. Het Efteling Theater was hét podium waar met ruim 500 relaties en medewerkers het 100-jarig jubileum van Hoppenbrouwers Techniek werd gevierd. Henny de Haas, algemeen directeur/eigenaar, heeft de oorkonde in ontvangst genomen uit handen van Wim van de Donk, Commissaris van de Koning. Ook de burgemeester van Gemeente Tilburg, Theo Weterings, was hierbij aanwezig.

100 jaar Hoppenbrouwers Techniek

Henny de Haas is heel trots en vindt het een eerbetoon voor het bedrijf en zijn voorgangers: “Het is een voorrecht om het Predicaat Koninklijk te mogen voeren. Daar ben ik heel trots op en dankbaar voor. Het predicaat is niet alleen voor mij, maar ook voor mijn voorgangers Jan Beekmans, Wil Hoppenbrouwers en Theo Hoppenbrouwers is het een eerbetoon en de kers op de taart tijdens ons 100-jarig jubileum.”

Hij zegt dat ze met zijn allen het bedrijf hebben opgebouwd tot wat het nu is en het is een bekroning op hun werk: “Samen met hen, maar ook met alle medewerkers, hebben we Hoppenbrouwers Techniek opgebouwd tot een vooraanstaand installatiebedrijf dat zich onderscheidt in de branche. Deze onderscheiding is de bekroning op ons werk en bevestigt dat we gaan voor kwaliteit, duurzaamheid, langetermijndenken en niet opgeven. Onze goede naam wordt op deze manier bevestigd, wat vooral een mooie beloning is voor onze medewerkers. Zij leveren immers het goede werk! Natuurlijk vieren we dat uitgebreid, maar daarna gaan we gewoon weer verder met nóg beter ons best te doen.”

Predicaat Koninklijk

Het predicaat ‘Koninklijk’ kan enkel door zijne Majesteit Koning Willem Alexander worden toegekend. Om de onderscheiding te ontvangen, moet een onderneming aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de onderneming minimaal 100 jaar oud zijn en op zijn gebied in Nederland de eerste, of een zeer vooraanstaande plaats, innemen. Hierbij wordt rekening gehouden met de grootte van het bedrijf, het aantal werknemers en de omzet. Bovendien dient de bedrijfsvoering onberispelijk te zijn en moeten het bedrijf, bestuursleden en commissarissen bekendstaan om hun goede naam en van onbesproken gedrag zijn.