Jonathan van Doornum artist-in-residence van PARK

jonathan van doornum

Kunstinitiatief PARK biedt in de zomermaanden één kunstenaar de kans om als artist-in-residence in de ruimte van PARK te verblijven. Uit de aanmeldingen voor een werkperiode van acht weken heeft PARK kunstenaar Jonathan van Doornum gekozen. De resultaten zijn te zien in de laatste twee weekenden van de periode, op 9-10-11 en 16-17-18 augustus.

PARK selecteerde Jonathan van Doornum door het spannende contrast tussen de koude materialen HPL, aluminium en epoxy en de humane eigenschappen van textiel in zijn sculpturen. Zijn plan is om een installatie te ontwikkelen die als een drager of display functioneert. De wens om deze ‘architectonische drager’ te ontwikkelen komt voort uit recentste sculpturen die draaien om identiteitsvorming en het uitdragen hiervan.

Tradities en gebruiken

Van Doornum komt uit een klein, traditioneel dorp in oost Nederland en is hierdoor geïnteresseerd geraakt in de positie van tradities en gebruiken in onze samenleving. Tijdens zijn werkperiode verdiept Van Doornum zich in de rol van textiel in de samenleving. “Een veel gebruikte manier om je gekozen identiteit uit te dragen is door bijpassende kleding te dragen. Textiel is bij uitstek geschikt om deze identiteit te communiceren”, aldus Van Doornum. Verschillen die zich uiten in het straatbeeld verheft de kunstenaar tot sculpturaal gegeven, zoals een terugkerende gewatteerde jas een duidelijke stedelijkheid vertegenwoordigt.

Groot gebaar

De ruimte van PARK vraagt volgens Van Doornum om een groot gebaar. Eerdere werken en onderdelen van werken, evenals nieuwe compilaties, scheppen een ruimte vullende installatie die verschillende communicatielagen omvat. Deze installatie kan als dreigend ervaren worden. Het werk wil het aardse ontstijgen en opgaan in een groter netwerk van communicatie, wat zich openbaart in de focus van de toeschouwer. Via zendmasten aan de wand wordt een communicatiestroom zo groot als het internet voelbaar, iets dat ons verbindt, maar tegelijkertijd overstijgt.

Achitecturale altaren

In de totaalinstallatie te PARK functioneren Van Doornum’s objecten als architecturale altaren; ze geven richting zonder dat ze symbolisch zijn. De belofte dat hier iets was schemert door. Een centrale afwezigheid van de mens kan steken: het lichaam gaat dood; het object – de jas, een tafel – blijft over. Van Doornum’s werk is scherp, maar tegelijkertijd zacht en hoopvol. Zij gaat de hoogte in als een goddelijke geste en lijkt te willen ontsnappen. Het is dit spel, tussen hier en daar, waarmee Van Doornum de monumentale ruimte van PARK naar eigen hand heeft gezet.

Meer info

Je bent van welkom tijdens de twee presentatieweekenden op 9 t/m 11 en 16 t/m 18 augustus van 13.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag 10 augustus om 15.00 uur vindt de officiële opening plaats. Toegang is gratis.