KvK Wet & Regel Dag: Dinsdag 1 december 2009

Op dinsdag 1 december organiseren de Kamers van Koophandel voor de derde keer de landelijke Wet & Regel Dag. Op 14 locaties in Nederland worden ondernemers bijgepraat over wijzigingen in wetgeving die voor hen relevant zijn.

Tijdens deze dag krijgen bezoekers fiscale eindejaarstips waar ze nog dit jaar financieel voordeel mee kunnen behalen. Er is aandacht voor wetgeving waar ondernemers voor het eerst mee te maken kunnen krijgen, zoals aansprakelijkheid, ontslag of incasso van vorderingen.

Dit jaar organiseert de Kamer van Koophandel Brabant de Wet & Regel Dag op de 3 locaties van 16.30 uur tot 22.30 uur.  Per locatie worden verschillende doelgroepen uitgenodigd en wordt er een ander programma aangeboden.

KvK gebouw Tilburg:                         
Handel en Horeca

KvK gebouw Eindhoven:                 
Productie en Ambachten

KvK gebouw 's-Hertogenbosch:       
Zakelijke dienstverlening

Presentaties en rondetafelgesprekken
Bezoekers kunnen zich aanmelden voor diverse rondetafelgesprekken met specialisten van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, accountants, juristen en andere specialisten. Tijdens deze gesprekken wordt samen met de ondernemers een onderwerp uitgediept en kunnen ondernemers ook onderling ervaringen uitwisselen. Tijdens drie plenaire presentaties komen algemene wetswijzigingen aan bod.

Netwerken
Tijdens de rondetafelgesprekken en na afloop van deze avond is er voldoende gelegenheid voor de ondernemers om met elkaar te netwerken en ervaringen uit te wissselen.

Gratis adviesgesprek AA-Accountant
Iedere deelnemer ontvangt een voucher die geldig is voor een gratis adviesgesprek met een AA-Accountant.

De toegang is gratis en aanmelden kan op www.kvk.nl/regeldag.