MKB verschuift krimpende reclamebudget naar internet

Bedrijven kiezen voor effectievere reclame

Het midden- en kleinbedrijf heeft voor dit jaar haar reclamebudget in ruime mate verschoven naar internetreclame. Meer dan de helft van de bedrijven verschuift zijn budget, met name kiezen zij daarbij voor een mediumtype dat effectiever is dan voorheen. De recessie heeft een negatieve invloed op de toekomstige reclamebestedingen. Vooral print, nu nog het populairste medium, moet veel inleveren. Dit blijkt uit het onderzoek “Reclamebeleid MKB 2009” dat onlangs is uitgevoerd door PauwR Internetmarketing uit Tilburg.

Hoewel radio- en instorereclame in 2009 procentueel de grootste groei laten zien, groeit het reclamebudget voor internet in absolute aantallen het hardst. Van elke besteedde reclame-euro gaat 33 cent naar internet, een stijging van 17% ten opzichte van vorig jaar. Bij de kleinste bedrijven (minder dan 10 werknemers) is internet al het belangrijkste medium.

Bij 42% van de ondernemers is het totale budget dit jaar gekrompen, met als belangrijkste reden de financiële crisis. Juist nu lijkt de effectiviteit van het reclamebeleid nog belangrijker te zijn voor het MKB dan voorheen. Ruim 60% van de bedrijven is van plan om meer ‘transactiegericht’ reclame te gaan maken. Men wil weten wat men terugkrijgt voor elke geïnvesteerde euro.

Vindbaarheid in zoekmachine ‘essentieel’
Praktisch alle bedrijven in het MKB dichten hun website op zijn minst een ‘belangrijke’  rol toe in hun reclamebeleid. Voor ruim 70% is de vindbaarheid van de website in de zoekmachines heel belangrijk of zelfs essentieel.

Hoewel de belangen van de eigen website steeds groter worden binnen het MKB, maakt een groot gedeelte vooralsnog geen gebruik van zoekmachinemarketing. Het adverteren via de zoekmachines met bijvoorbeeld Google AdWords wordt door 69% van de bedrijven nog niet toegepast. Ook optimaliseren veel bedrijven hun website nog niet, zodat ze veelal niet vindbaar zijn in de zoekmachines.

Het blijkt dat de kosten en de mogelijkheden van zoekmachinemarketing voor veel bedrijven nog niet bekend zijn. Dat vormt dan ook het belangrijkste struikelblok voor het MKB om deze reclamevorm nog massaler in te gaan zetten. Aan de interesse voor deze ‘tak van sport’ ligt het in elk geval niet; respectievelijk 68% en 81% geeft aan in de toekomst gebruik te willen gaan maken van zoekmachine adverteren en zoekmachine optimalisatie.

Over het onderzoek
Het onderzoek ‘Reclamebeleid MKB 2009’ is uitgevoerd in opdracht van PauwR Internetmarketing en Fontys Economische Hogeschool Tilburg. In totaal namen 121 midden-, klein- en microbedrijven deel aan het onderzoek. Gezien de opbouw van deze respondenten kan het onderzoek als representatief worden beschouwd voor het MKB in Nederland. De onderzoeksresultaten zijn terug te vinden op www.pauwr.nl/onderzoek/reclamebeleid-mkb-2009.php