Ook bij kleine afwijkingen WOZ waarde is bezwaar mogelijk

In de wet WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken) is sinds enkele jaren een bepaling opgenomen dat bij relatief kleine afwijkingen van de vastgestelde waarde (de zogenaamde Fierensmarge) geen correctie volgt. De Hoge Raad heeft onlangs in cassatie geoordeeld dat de wetgever hiermee in strijd handelt met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en dat de wettelijke bepaling waarin de Fierensmarge is opgenomen daarom per direct buiten toepassing moet blijven. De wettelijke bepaling verhindert namelijk een effectieve betwisting van de rechtmatigheid van de WOZ-beschikking en daardoor ook voor belastingen waarbij de WOZ-waarde een rol speelt (onroerende zaakbelasting, waterschapsheffingen, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting) .

Het is nu aan de wetgever om desgewenst een andere regeling te treffen die wel voldoet aan het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Bron: Hoge Raad, 22-10-2010, nr. 08/02324.