Plannen herontwikkeling Traverse krijgen vorm

Tiwos en Traverse gaan de komende jaren de locaties van Traverse aan de Reitse Hoevenstraat en de Gasthuisring herontwikkelen. De bestaande gebouwen zijn erg verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Modernisering is noodzakelijk om ook in de toekomst goede zorg te kunnen bieden aan dak- en thuislozen. Het voorlopig ontwerp voor beide locaties is nu gereed.

Herontwikkeling

De uitvoering van de herontwikkeling gebeurt gefaseerd. Vorig jaar is gestart met de verbouw van het Traceé-gebouw aan de Reitse Hoevenstraat. Op de begane grond van dit pand is kantoorruimte gerealiseerd en is eetcafé ‘De Bron’ vernieuwd. Nu het voorlopig ontwerp voor beide locaties gereed is, kunnen de plannen verder uitgewerkt worden en de vergunningen worden aangevraagd. Hierna start in fasen de sloop en de realisatie van de vervangende nieuwbouw aan de Reitse Hoevenstraat. Als de werkzaamheden hier afgerond zijn, start Tiwos met de verbouwing aan de Gasthuisring.

Reitse Hoevenstraat

De nieuwbouw aan de Reitse Hoevenstraat bestaat uit drie woongebouwen die ruimer en moderner worden dan de huidige paviljoens. De huidige doelgroepen blijven ook na de herontwikkeling op deze locatie. Daar komt bij de eerste opvang die nu aan de Gasthuisring gehuisvest is. Bij de eerste opvang kunnen mensen die dakloos zijn geraakt tijdelijk terecht als zij niet bij familie of kennissen kunnen verblijven. Traverse wil dat het terrein aan de Reitse Hoevestraat een wijkfunctie krijgt. Buurtbewoners zijn nu al van harte welkom bij eetcafé ‘De Bron’. Maar er komen meer voorzieningen waar de buurt gebruik van kan gaan maken. Het wordt een open en toegankelijk terrein waar iedereen welkom is.

Gasthuisring

Aan de Gasthuisring wordt de bestaande locatie verbouwd. Nu de eerste opvang naar de Reitse Hoevenstraat verhuist, ontstaat er hier ruimte voor extra kantoren. De dag- en nachtopvang en de gebruikersruimte blijven aan de Gasthuisring.

Planning

De realisatie van de herontwikkeling wordt in deelprojecten over een periode van meerdere jaren uitgevoerd. De totale herontwikkeling van de locaties van Traverse wordt naar verwachting eind 2019 afgerond.