Nieuws

Let op! Dit artikel is al 3194 dagen oud en wellicht niet meer relevant

Regio Hart van Brabant gaat voor ‘Vitaal Leisure Landschap’

Gemeente en waterschappen breiden samenwerking uit

Een vitaal, mooi, afwisselend leisure landschap: dat is waar de regio Hart van Brabant voor staat en gaat. Acht gemeenten en drie waterschappen in de regio Hart van Brabant breiden hun samenwerking uit. Zij gaan samen met partners in de regio en de provincie de komende jaren projecten uitvoeren die bijdragen aan dit 'Vitaal Leisure Landschap'. Donderdag 20 september onderteke¬nen de provincie en de regio hiervoor een overeenkomst.

Vitaal Leisure Landschap
Een vitaal platteland is belangrijk. Het sterke punt van de regio Hart van Brabant is de grote landschappelijke verscheidenheid met zand, klei en veen, op een klein oppervlak. In dit aantrekkelijke land¬schap liggen belangrijke toeristische trekpleisters als de Efteling en de Beekse Bergen. De combinatie van een sterke leisure sector in een gevarieerde, groene en dorpse omgeving, dat is de kracht van de regio. Het is juist deze verbinding en interactie waar de regio Hart van Brabant gezamenlijk een extra impuls aan wil geven.

Vitaal platteland
Eind 2011 heeft de provincie een nieuwe koers voor plattelandsontwikkeling gepresenteerd: 'De transitie van stad en platteland'. Deze nieuwe koers legt nadruk op meer participatie van burgers en ondernemers, meer verbinding tussen ecologie, economie en leefbaarheid en andere verdienmodellen dan subsidies. Om plaats te maken voor deze nieuwe koers zijn per 1 juli 2012 de reconstructie¬commissies al vervallen. In plaats daarvan gaat de regio zich nu inzetten voor een vitaal platteland. De provincie heeft alle regio's in Brabant gevraagd een voorstel in te dienen over hoe de regio zich wil inzetten voor een vitaal platteland. Hart van Brabant heeft een voorstel ingediend dat is gebaseerd op de pijler 'Vitaal Leisure Landschap'.

Samenwerking
De acht gemeenten (Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Waalwijk en Tilburg), drie waterschappen (De Dommel, Aa en Maas en Brabantse Delta) en hun partners (ZLTO, Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Milieuwerkgroep WNM Tilburg, de Brabantse Milieufederatie, Leisure Boulevard en Platform Langstraat) zitten vol energie om de komende jaren gezamenlijk projecten uit te voeren die bijdragen aan een vitaal leisure landschap. Ze hebben dan ook samen een bieding bij de provincie uitgebracht over de wijze waarop ze dat willen doen. 'Vitaal Leisure Landschap' is het hoofd¬thema, maar ook de groen-blauwe opgave, de verbreding van de landbouw en het verbinden van stad en platteland dragen bij aan het vitaal houden van het platteland. Ook binnen deze thema's worden projecten opgepakt. De regio wil de samenwerking met andere partijen graag verbreden en nodigt ook ondernemers van harte uit om met initiatieven te komen die bijdragen aan een vitaal leisure landschap.

De regio stelt geld en menskracht beschikbaar om projecten van de grond te krijgen. De provincie ondersteunt dit en draagt de helft van de kosten. De samenwerking tussen de provincie en de regio wordt vastgelegd door het tekenen van een samenwer¬kings¬overeenkomst. Daarmee wordt het startsein gegeven om samen aan de slag gaan met het uitvoeren van projecten die bijdragen aan een vitaal leisure landschap.

Namens alle betrokken partijen nodigen wij u van harte uit om aanwezig te zijn bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst op donderdag 20 september, 11.30 uur in Tiliander, Spoorlaan 82c, Oisterwijk.

Reageer op dit bericht