Tilburgse Ereprent voor Stichting Maaltijdenexpres Brabant, R.K.V.V. Jong Brabant en Amateurafdeling Willem II

Zaterdag 10 september 2022 ontvingen drie Tilburgse organisaties de Tilburgse Ereprent. Het gaat om de Stichting Maaltijdenexpres Brabant, Voetbalvereniging R.K.V.V. Jong Brabant en de amateurafdeling van Willem II. Burgemeester Weterings en locoburgemeester Maarten van Asten reiken de ereprenten uit. 

Tilburgse Ereprent

De Tilburgse Ereprent is een gemeentelijke onderscheiding die kan worden toegekend aan bedrijven en organisaties die een bestaansjubileum vieren van 50 jaar of meer, telkens met een eenheid van 25 verhoogd. Zij zetten zich al jarenlang als ondernemer, culturele of maatschappelijke instelling in voor Tilburg. Het zijn bedrijven en organisaties die hun roots in Tilburg hebben en hun ontwikkeling in en met Tilburg hebben doorgemaakt. De Tilburgse Ereprent staat symbool voor de waardering en trots van de gemeente en is voor de jubilerende bedrijven en organisaties, vanwege de gekozen kunstvorm (grafische prent), uitermate geschikt om op te hangen en te tonen aan medewerkers, leden, klanten, relaties en bezoekers. Het ontwerp is van de Tilburgse kunstenares Janine Hendriks van Kaftwerk.

Stichting Maaltijdenexpres Brabant

De Stichting Maaltijdenexpres Brabant komt voort uit de Stichting Bejaardenwerk Tilburg, die in 1972 is opgericht. De stichting heeft als doel het welzijn te bevorderen van mensen die door omstandigheden niet in staat zijn zelf maaltijden te bereiden, door het bezorgen van die maaltijden en daaraan gekoppelde diensten te verlenen. Wekelijks bezorgt de stichting maaltijden aan huis. Geprobeerd wordt om de maaltijdprijs die de klant betaalt, zo laag mogelijk te houden. Alle werkzaamheden zijn erop gericht om het welzijn van de veelal oudere/hulpbehoevende klant, te bevorderen. Het werk wordt grotendeels gedaan door vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De stichting heeft sinds november 2015 de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vandaar viert de stichting haar 50-jarig bestaan tijdens een open dag.

R.K.V.V. Jong Brabant

Op 28 augustus 1946 werd Jong Brabant opgericht o.a. door de heren W. Pijnenburg, W. van der Meijden en H.van Zeeland. Volgens deze heren moest er een Enschotse Rooms Katholieke Voetbalvereniging komen. De oprichtingsvergadering werd gehouden in het parochiegebouw van de Enschotse kerk.

Jong Brabant heeft heel wat door het dorp gezworven op zoek naar een geschikte accommodatie. Er werd onder meer gevoetbald aan de Enschotse Baan, Abdijlaan en op de Rauwbrakenweg. In 1977 kreeg Jong Brabant een vaste stek aan de Berkelseweg. Daar bezit de vereniging vijf speelvelden, waarvan één veld met verlichting, een verlichte oefenhoek, een door de leden verbouwde boerderij als clubhuis en sinds het veertigjarig bestaan in 1986 een door de leden gebouwde (en in 2012 gemoderniseerde) kleed- en doucheruimte.

Begin jaren tachtig telde de vereniging tussen de 700 en 800 leden. Op dit moment heeft Jong Brabant ruim 600 leden. Door de nieuwbouw in Berkel-Enschot neemt het aantal leden weer behoorlijk toe. De verwachting is dan ook, als Tilburg al zijn bouwplannen in de toekomst uitvoert, dat Jong Brabant zeker weer uit zal groeien naar een ledenbestand van zeven á achthonderd leden. Inmiddels bestaat de vereniging 76 jaar. Het was vorig jaar door corona echter niet mogelijk het jubileum te vieren en de ereprent uit te reiken.

Amateurafdeling Willem II

De vereniging Willem II werd opgericht op 12 augustus 1896 en is daarmee de oudste voetbalclub van Tilburg. In haar historie won Willem II driemaal het Landskampioenschap en éénmaal de KNVB beker. In haar rijke historie heeft de club ruim 40 jaar in de Eredivisie gespeeld.

Sinds de afsplitsing in 2001, toen het betaald voetbal verder ging onder de naam Willem II Tilburg BV, is de vereniging een juridisch zelfstandige amateurclub met een senioren- en een jeugdafdeling. Er zijn veel vrijwilligers actief binnen de vereniging. Naast alle voetbalactiviteiten, organiseren ze ook veel extra (feestelijke) activiteiten. Binnen de vereniging heerst een ons-kent-ons-cultuur, waarin het prettig voetballen is.

Het bestuur van de vereniging Willem II heeft, samen met haar leden, een visie voor het heden en de toekomst geformuleerd. Al sinds 1896 is Willem II dé voetbaltrots van Tilburg. Sinds 2001 zijn naast sportieve resultaten, ook een gezonde financiële positie essentieel voor toekomstig succes. De vereniging werkt daarom intensief aan het verhogen van de inkomsten. Verder zijn de clubwaarden van Willem II belangrijke pijlers. Voor de vereniging betekent dit: bouwen op tradities, strijdlustig voetbal, bruisende ambiance en nauwe betrokkenheid bij de samenleving. De verhuizing naar het sportcomplex Noorderpark in 2015, biedt nieuwe kansen. De vereniging beschikt nu over een ruime accommodatie en voldoende velden. Ze kunnen daardoor in ledenaantal groeien.