Bibliotheek Nieuwe Stijl in ’t Sant feestelijk geopend

Onder toeziend oog van ruim 250 geïnteresseerden opende zaterdag 9 mei de vernieuwde Bibliotheek –de Bibliotheek Nieuwe Stijl- officieel in wijkcentrum ’t Sant in Tilburg. Op deze locatie werken ContourdeTwern en de Bibliotheek Midden-Brabant intensief samen aan een aantrekkelijke programmering.

Gezamenlijke programmering

Met de opening van de vernieuwde Bibliotheek breekt er een nieuwe fase aan in wijkcentrum ’t Sant. Met elkaar wordt er gewerkt aan een programmering die voor zowel bezoekers van de Bibliotheek als het wijkcentrum interessant en aantrekkelijk is. Zo wordt ’t Sant een centrum voor ontmoeting, welzijn, leren en cultuur. Ook in de voorbereiding is middels een creatief proces – met betrokkenheid van bewoners en studenten uit de wijk – nagedacht over de vorm en inhoud die het nieuwe centrum zou moeten krijgen.

Opening

Peter Kok (bestuurder/sectordirecteur Publieke Dienstverlening, de Bibliotheek Midden-Brabant) en Gon Mevis (directeur/bestuurder, ContourdeTwern) verrichtten de officiële openingshandeling. In hun openingswoord benadrukten ze de meerwaarde van de samenwerking: “ De schotten tussen de bibliotheek en het wijkcentrum zijn verdwenen. We hebben in de nieuwe opzet gekozen voor open verbindingen. Dit gebouw is niet meer alleen een wijkcentrum of alleen een bibliotheek, maar een centrum voor alle bewoners.”

Daarna vonden er feestelijke activiteiten plaats. Acteur Peer de Graaf bouwde een feestje en Gemengd koor Chantant verzorgde een muzikaal optreden. Verder waren er voorleesmomenten voor de allerkleinsten én kon de digitale wereld ontdekt worden in het Digilab.

Prijsuitreiking kindertekeningenactie

Tijdens de heropening vond ook de prijsuitreiking van de kindertekeningenactie plaats. In de weken voorafgaand aan de opening zijn diverse mooie tekeningen ingeleverd. Hieruit is een aantal winnaars geselecteerd. De tekeningen van de winnaars zijn levensgroot op de jeugdafdeling in de vernieuwde Bibliotheek afgebeeld en de kunstenaars in de dop waren als ‘special guest’ aanwezig. Zij kregen hun tekeningen op canvas mee naar huis.