Brabantse organisaties gaan strijd tegen laaggeletterdheid aan

laaggeletterdheid

Op 8 september is het Wereld Alfabetiseringsdag. Rondom deze dag organiseert Stichting Lezen & Schrijven de Week van de Alfabetisering, van 9 tot en met 15 september. Ook het Taalnetwerk Midden-Brabant haakt hier op in: in heel Midden-Brabant vinden er in de gehele maand september in en rondom de Taalhuizen activiteiten in het kader van taal, rekenen en digitale vaardigheden plaats. Van een workshop laaggeletterdheid herkennen tot complimentenvissers op de markt in Goirle: er is voor iedereen iets te doen.

Wat is laaggeletterdheid?

In de regio Midden-Brabant is naar schatting ongeveer 1 op de 10 mensen tussen de 15 en 65 jaar laaggeletterd: hij of zij kan onvoldoende lezen en schrijven om goed mee te doen in de samenleving. Laaggeletterden vinden moeilijker een baan en voelen zich vaak minder gezond. Zij hebben bijvoorbeeld moeite met het begrijpen van de bijsluiter van medicijnen, een bereidingswijze op een verpakking, brieven van instanties of werkinstructies. Taalnetwerk Midden-Brabant, een samenwerking tussen Bibliotheek Midden-Brabant, ROC | School voor educatie en inburgering, MST | Mensen in beeld houden, ContourdeTwern en Stichting Lezen & Schrijven, zet zich sinds 2015 met partners in om laaggeletterdheid te aan te pakken en te bestrijden.

Taal- en rekenactiviteiten voor jong en oud

Tijdens de Week van de Alfabetisering organiseert het Taalnetwerk Midden-Brabant taal-, reken- en digitale activiteiten, welke stuk voor stuk bijdragen aan een meer geletterd Midden-Brabant. Zo organiseert Uitgeverij Zwijsen maandag 9 september een interne taalspeurtocht door het centrum van Tilburg, gaan zogenoemde complimentenvissers het gesprek over laaggeletterdheid aan op de weekmarkten van Goirle en Oisterwijk en opent in de Cammeleur (Dongen) op maandag 9 september het Taalhuis met een letterlunch. De activiteiten zijn gratis toegankelijk en worden georganiseerd voor jong en oud, laaggeletterd en geletterd. Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op deze website.

Over het Taalnetwerk Midden-Brabant

Het Taalnetwerk Midden-Brabant is actief in de regio Midden-Brabant en werkt samen in en met elf gemeenten: Tilburg, Goirle, Heusden, Oisterwijk, Dongen, Hilvarenbeek, Loon op Zand, ABG-gemeenten en Waalwijk. De afgelopen jaren heeft het Taalnetwerk verschillende Taalhuizen geopend, waar mensen terecht kunnen voor persoonlijke begeleiding, taal-, reken- en computercursussen en informatie. Meer informatie over Taalnetwerk Midden-Brabant en de Taalhuizen is te vinden op de nieuwe website.