Peter Noordanus ontvangt prijs ‘Bouwer van Verdienste’

Noordanus bouwer van verdienste

Achttien jaar nadat Gerrit Brokx voor de eerste maal de eer kreeg toebedeeld om de prestigieuze prijs Bouwer van Verdienste in ontvangst te nemen bij de Tilburgse Bouw Sociëteit, is het Peter Noordanus die hem opvolgt als burgemeester met deze eervolle titel.

Tilburgse Bouw Sociëteit

 

De Tilburgse Bouw Sociëteit bestaat uit iets meer dan 200 leden vanuit de primaire bouwkolom, dat wil zeggen, aannemers, ontwikkelaars, architecten, makelaars, corporaties maar ook het ambtelijk en bestuurlijk apparaat. Zij komen een aantal maal per jaar samen om een onderwerp te bespreken. Tijdens de bijeenkomst van 29 juni was professor Pieter Ballon van de Vrije Universiteit Brussel spreker over het onderwerp “Smart Cities”. Peter Noordanus ging vervolgens dieper hierop in waarbij hij tot de conclusie kwam dat bij vijf ontwikkelingslijnen: de ondernemende stad, de veilige stad, een dienstbare gemeente, een sociale stad en een democratische stad, hier verder met dit thema op gebouwd kan worden.

Bouwer van Verdienste

 

De prestigieuze prijs Bouwer van Verdienste wordt uitgereikt aan een persoon of een instelling, die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van architectuur, stedenbouw of ontwikkeling op het gebied van onroerend goed binnen de regio Tilburg.

Rob Vinke, die als voorzitter van de Tilburgse Bouw Sociëteit het bijbehorende beeldje aan Peter Noordanus mocht uitreiken, citeerde uit het juryrapport;

“De heer Noordanus heeft zich op diverse gebieden binnen Tilburg verdienstelijk gemaakt. Zijn law-en-order mentaliteit; een recherche chef noemde hem in het boek “de achterkant van Nederland” een belangrijkere bondgenoot dan het strafrecht. Zijn gastheerschap, sinds Koningsdag wordt Tilburg maar ook de heer Noordanus persoonlijk, fors hoger gewaardeerd door haar inwoners, maar voor bouwend Tilburg, vooral zijn duidelijke koers gericht op een positieve ontwikkeling van Tilburg. Dit met een goed gevoel voor humor en een fors relativeringsvermogen. Ervaringsbewust van de rol van de verantwoordelijke wethouder, was de heer Noordanus juist de “aanjager” bij diverse ambitieuze projecten zoals het Winkelrondje, Stappegoor, Primark, Talentsquare, Vormenfabriek, Wagnerplein, het Veemarktkwartier, het nieuwe SK1, Piushaven en de Spoorzone. Deze lijst is niet limitatief, doch toont aan hoe Tilburg zich onder zijn leiding, binnen enkele jaren positief heeft ontwikkeld. Bouwend Tilburg is hem daar veel dank voor verschuldigd.”