Coen laat lichtpuntjes in Brabantse economie zien

Zorgen zijn er nog genoeg, maar de resultaten van de Conjunctuurenquête Coen over het laten ook positieve ontwikkelingen in de Brabantse economie zien. Zo zijn de economische prestaties in het tweede kwartaal van dit jaar gestegen (van -34,5 naar -24,6).

Ook in de concurrentiepositie en de productie zit een stijgende lijn. Bovendien heeft het Brabantse bedrijfsleven de achterstand ten opzichte van economische prestaties op landelijk niveau ingelopen. Ook met het aantal bedrijven dat maatregelen heeft genomen om de crisis te beteugelen, loopt Brabant nu in de pas met het landelijke gemiddelde. De verwachtingen voor het derde kwartaal zijn nog positiever en duiden op een verdere verbetering. Dat blijkt uit de conjunctuurenquête COEN die de KvK Brabant ieder kwartaal samen met onder meer het CBS en VNO-NCW houdt.

Verder zijn er positieve ontwikkelingen als het gaat om het aantal starters. In het eerste kwartaal van dit jaar daalde dat aantal starters nog met 16 procent ten opzichte van het het jaar daarvoor. In het tweede kwartaal is de daling minder fors: 10 procent ten opzichte van het jaar daarvoor (van 2727 naar 2437 starters). In juli en augustus van dit jaar is het aantal starters zelfs weer bijna als vanouds: 1725 in juli en augustus 2009 en 1743 in 2008. Het aantal faillissementen is onverminderd hoog: een stijging van 80 procent in het tweede kwartaal van dit jaar ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar, ofwel een stijging van 125 naar 231 faillissementen. In de maanden juli en augustus is die lijn doorgezet.

Nog steeds doet de regio Den Bosch (Noordoost Brabant) het in economisch opzicht het best. Het conjunctuurgevoelige bedrijfsleven in de regio Eindhoven (Zuidoost Brabant) heeft onveranderd de meeste last van de economische crisis. Dit blijkt vooral als naar de orderpositie van het bedrijfsleven in de regio Eindhoven wordt gekeken. Bedrijven in de regio Tilburg (Midden-Brabant) hadden het eerder erg moeilijk, maar zijn nu relatief optimistisch wat betreft de ontwikkeling van omzet en productie.

 Nog steeds krijgen de industrie- en transportsector grote klappen. De bouw lijdt momenteel het meest onder de economische malaise. Vooral het moeilijk kunnen krijgen van financiering is een knelpunt. In de transportbranche hebben bedrijven met name last van niet of slecht betalende klanten. Om de problemen het hoofd te bieden, grijpen ondernemers rigoureuzer in, zo blijkt uit Coen. Zij stoten vaker vaste krachten af. Opvallend genoeg gebeurt dat in de bouw juist niet. Daar staat vooral tijdelijk personeel op straat. Ook het kritisch kijken naar de kosten van de bedrijfsvoering is een veelgehoorde maatregel. 

De Kamer van Koophandel biedt een breed pakket aan (gratis) diensten aan in het kader van de economische crisis. Dit met financiële ondersteuning van de provincie Noord-Brabant. Ondernemers die in de knel zijn geraakt of ondernemers die in de race willen blijven, kunnen daar gebruik van maken. Zo is er het gratis telefoonnummer (0800) 54.32.100 voor tips en advies van ervaren KvK medewerkers. Desgevraagd worden specialisten op onder meer financieel, juridisch en fiscaal gebied ingeschakeld. Verder zijn er diverse seminars, een KvK bus op bestelling en een speciale website (www.kvk.nl/schakelteam). Sinds deze week is er bovendien een nieuw hulpmiddel: het Financieel Dashboard. Daarmee kunnen ondernemers in één oogopslag zien hoe de huidige financiële situatie van hun onderneming is. Ook maakt de tool inzichtelijk hoe de financiële toekomst er op korte en lange termijn uit zal zien. Het Financieel Dashboard is gratis te downloaden via www.kvk.nl/financieeldashboard