Contracten hulp bij huishouden uitgesteld

Thebe spant kort geding aan, gemeente garandeert continuïteit van de zorg
De gemeente Tilburg zou vandaag klanten die hulp bij het huishouden krijgen informeren
over welke aanbieder dat vanaf 2010 zou gaan uitvoeren. De gemeente Tilburg sluit voor
een bepaalde vorm van Hulp bij het Huishouden met zes organisaties een contract af.
Hiervoor is een aanbestedingsprocedure gevolgd. Twee weken geleden is de opdracht
voorlopig gegund. De afgewezen partij Thebe is het echter niet eens met de afwijzing. Deze
organisatie heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Tilburg. Daarom kan de
gemeente Tilburg voorlopig geen definitieve contracten afsluiten met de zes organisaties.
En is het daardoor nog niet duidelijk welke organisaties in 2010 Hulp bij het Huishouden
gaan leveren. “En dat levert veel onzekerheid op bij klanten”, aldus wethouder Gon Mevis
(zorg en welzijn). “Die onzekerheid kan ik op dit moment helaas niet wegnemen. Maar we
garanderen continuïteit in de zorg voor de klanten.”

Drie keuzes
In Tilburg zijn er zo'n 3500 mensen die hulp bij het huishouden krijgen omdat ze dat door
ziekte of een beperking zelf niet kunnen. Ze kunnen in 2010 kiezen uit:
– de alfacheque, waarmee ze hun alfahulp kunnen betalen,
– een persoonsgebonden budget waarmee ze zelf hulp kunnen inkopen,
– of een hulp die in dienst is van een organisatie waar de gemeente Tilburg een contract
mee heeft.

De ontstane situatie heeft geen gevolgen voor de klanten die kiezen voor alfacheques of
een persoonsgebonden budget. Mevis: “Maar het is wel lastig voor de klanten die kiezen
voor een hulp die in dienst is van een organisatie. En het is ook lastig voor de medewerkers
die moeten kiezen of zij willen gaan werken als alfahulp of bij een organisatie. Wij zijn ons
hier terdege van bewust, ik raad al die mensen dan ook aan om geen overhaaste
beslissingen te nemen. De komende weken kunnen we duidelijkheid verschaffen over hoe
het verder gaat. We bieden de klanten voldoende tijd om een weloverwogen beslissing te
nemen.”

De gemeente Tilburg kan niet anders dan de uitspraak van de rechter afwachten. Er is hier
sprake van overmacht. Nadere details kan de gemeente op dit moment niet verstrekken.
Zodra meer informatie bekend is, wordt deze direct beschikbaar gesteld.