Doorstuderen vergroot baankans mbo’ers

Fontys Hogescholen en Avans Hogeschool gaan in samenwerking met ROC Tilburg en vijf andere ROC’s het onderwijsaanbod voor studenten met een mbo-diploma uitbreiden. Deze uitbreiding is bedoeld om mbo’ers meer mogelijkheden te bieden om door te studeren en daarna een passende baan te vinden.

De ROC’s voorzien dat – in deze economisch slechte tijden – veel studenten met een mbo-diploma moeilijk een baan zullen vinden en werkloos dreigen te raken. De twee hogescholen en de zes ROC’s (ROC-Eindhoven, ROC-Tilburg, Ter AA Helmond, De Leijgraaf Veghel en Oss, Koning Willem I College Den Bosch en Gilde Opleidingen Limburg) willen meer mbo’ers door laten stromen naar het hbo. Het is voor het eerst dat onderwijsinstellingen uit zowel mbo als hbo op deze manier samenwerken. Met hun gezamenlijke initiatief willen de acht onderwijsorganisaties de mbo’ers een goed alternatief bieden en voorkomen dat zij studie- of werkloos thuis komen te zitten.

Verbreden en verdiepen in mbo of hbo
De ROC’s bieden studenten met een mbo-diploma een aanvullend aanbod. Zij kunnen hun kennis verbreden door nog een andere (verkorte) mbo-studie te volgen. Daarnaast bieden ze mbo’ers met niveau 4, samen met de twee hogescholen, de kans om zich in dezelfde richting waarin ze zijn afgestudeerd te verdiepen. De samenwerkende partijen onderzoeken of het mogelijk is om propedeuses van een aantal hbo-opleidingen gedeeltelijk op het ROC aan te bieden. Daarnaast kunnen mbo’ers (niveau 4) gewoon doorstromen naar een reguliere hbo-opleiding bij Avans en Fontys. De twee hogescholen hebben op dit moment met een aantal ROC’s al samenwerkingsovereenkomsten voor een goede doorstroom tussen de twee opleidingsniveaus. Deze afspraken gelden veelal voor de vierjarige hbo-opleidingen. Mbo’ers die een hbo-opleiding volgen,  krijgen op bepaalde onderdelen vrijstellingen. Hierdoor kunnen ze hun hbo-diploma in veel gevallen in drie in plaats van vier jaar halen.

Uitbreiding lesplaatsen
Verder breiden Fontys en Avans het aantal lesplaatsen van hun associate-degree (AD) opleidingen uit. AD’s zijn tweejarige opleidingen op hbo-niveau. Studenten kunnen na het volgen van een AD in nog eens twee jaar hun hbo-bachelordiploma halen. Fontys en Avans onderzoeken de mogelijkheid om vanaf september in een aantal lesplaatsen elkaars AD-opleidingen aan te bieden. Hierdoor kunnen mbo’ers deze opleiding in hun vertrouwde omgeving volgen en hoeven ze hiervoor niet ver te reizen. Dat vergroot de kans op mbo-studenten die door gaan studeren. Een AD is voor een mbo’er een mooie kennismaking met het hoger onderwijs. Na deze tweejarige studie kan de student beslissen om de arbeidsmarkt op te gaan of om alsnog zijn hbo-bachelordiploma te halen.

Aanbod AD-opleidingen
De twee hogescholen hebben één gezamenlijke AD: Management in de zorg. Verder biedt Fontys drie andere AD-opleidingen aan: Accountancy, Technische Bedrijfskunde en vanaf september Onderwijsondersteuner, die zeven varianten kent: Electro en Mechanisch, Consumptief, Handel en Administratie, Bouwtechniek, Gezondheid en Welzijn, Motorvoertuigentechniek en Uiterlijke Verzorging. Avans heeft nog zes andere AD’s: Accountancy, Bouwtechnische Bedrijfskunde, Chemische Technologie, Financiële Dienstverlening, Marketing Management en Small Business and Retailmanagement. De twee hogescholen bekijken of ze de bestaande AD’s breder van opzet kunnen maken, zodat deze opleidingen toegankelijk worden voor studenten uit alle domeinen van het mbo.