Europese subsidie pakt versteende stad aan

Op 7 oktober gaat het Europese Interregproject Toepassing Functioneel Groen officieel van
start. Veertien gemeenten gaan in het kader van dit project nieuwe functies voor
(openbaar) groen ontwikkelen. Tilburg heeft de ambitie om klimaatstad van Nederland te
worden en is hoofdpartner van dit Europese project, waarvoor € 1,7 miljoen is
gereserveerd.

De officiële opening van het project vindt plaats op woensdag 7 oktober om 5 uur in Villa
de Vier Jaargetijden in Tilburg. Wethouder Marieke Moorman (Tilburg) is deze middag
gastvrouw. Voorafgaand aan het officiële gedeelte vindt er een kennisatelier over
luchtgroen plaats. Daar wordt de actuele kennis over wat groen voor de luchtkwaliteit kan
betekenen, belicht.

Om problemen met hitte, waterafvoer en verslechterde luchtkwaliteit te verminderen, moet
verdere verstening van de stedelijke omgeving meer worden tegengegaan. Meer en slim
toegepast groen in de openbare ruimte kan daarvoor zorgen. Het Interregproject gaat daar
zorg voor dragen. Zo zullen er specifieke ontwerpen worden gemaakt maar ook
instrumenten als beeldenboeken en tools worden ontwikkeld die stedenbouwkundigen in
Nederland en België ondersteunen bij het toepassing van functioneel groen.
Interreg heeft tot doel extra groen in stedelijke vernieuwing (Sittard en Leuven), stedelijke
infrastructuur (Maastricht, Heerlen Venlo, Roeselare en Tilburg) en haventerreinen (Regio
Roeselare en Leuven) in te brengen. En ook bij grote vernieuwingsgebieden als oude
spoorzones (Roosendaal en Tilburg) wordt hierop ingezet. Als externe partner is ook de
stad Antwerpen betrokken.

Het Interregproject is opgezet door Bureau Ecologie en Landbouw Wageningen. Het bureau
is gespecialiseerd in het inzetten van functioneel groen voor een betere leefomgeving.
Zo kan meer groen ervoor zorgen dat de leefomgeving beter bestand is tegen hogere
temperaturen en wateroverlast. Maar ook als groen strategisch gepositioneerd wordt
rondom gebouwen kan er meer bespaard worden op koelte-energie. Het groen kan ook zo
ontworpen worden dat luchtvervuiling gefilterd en weggeleid wordt. De nadruk kan ook
komen te liggen op de gebruikerswaarde van het groen in de publieke ruimte: dan staan de
leefkwaliteit, het voorkomen van hinder en meer variatie en ruimte voor ontmoeten
voorop.

Tijdens de opening houden Marieke Moorman (wethouder gemeente Tilburg), Luc Martens
(burgemeester Roeselare) en Rob Schoonman (VROM) een voordracht.
Meer informatie over deze aanpak is te vinden op www.functioneelgroen.nl