Financiën vaak knelpunt voor verenigingen en stichtingen

Financiën vormen voor veel verenigingen en stichtingen steeds vaker een heikel punt. Dus verhoogde in 2015 de helft van de verenigingen de contributie. Dat blijkt uit landelijk onderzoek van het Mulier Instituut en gegevens van de Stichting Waarborgfonds Sport. Deze landelijke tendens geldt ook voor de regio Tilburg.

Een reden voor Rabobank Tilburg en omstreken, Gemeente Tilburg en ContourdeTwern om op dinsdag 5 juli een kennissessie voor bestuurders van (sport)verenigingen en stichtingen te organiseren. De avond heeft als thema ‘Goed bij kas!’ en wordt gehouden in het Ontmoetingscentrum van Rabobank Tilburg en omstreken, Spoorlaan 300 in Tilburg.

Verenigingen en stichtingen

Veel (sport)verenigingen en stichtingen zien gemeentelijke bijdragen en subsidies dalen en kampen met teruglopende sponsorinkomsten. Een groot deel blijft in financieel opzicht draaiende door de contributies van de leden steeds verder te verhogen. Het wordt dus duurder om te sporten bij een vereniging of lid te zijn van stichting. Een ongewenste maatschappelijke ontwikkeling, aldus de initiatiefnemers van de avond.

Ondersteunen

Om verenigingen en stichtingen te ondersteunen organiseren de partijen daarom deze avond. Centraal staan de vragen: Hoe verhoog ik als vereniging of stichting mijn inkomsten? En: Op welke manier kan ik kosten besparen? Diverse sprekers leveren een bijdrage. Esther Schoustra van Goede Zaken bijt het spits af met een lezing over hoe anders denken geld oplevert.

Daarna kan men twee subsessies naar keuze bijwonen met als thema’s: crowdfunding, inkoopvoordelen en besparingen, Grote Clubactie, genereren van extra (financiële) middelen, je netwerk is groter dan je denkt en creatief met lokale sponsoring. Per (sport)vereniging of stichting kunnen twee bestuurders zich aanmelden via de website.

Rabobank Tilburg en omstreken

Rabobank Tilburg en omstreken levert regelmatig een aandeel in het zoeken naar oplossingen en het bieden van kansen, onder andere door het verbinden van diverse partijen. Deze ambitie van de bank sluit aan bij die van het team Verenigingsondersteuning van de Gemeente Tilburg en ContourdeTwern; dit resulteert in een samenwerking tussen deze drie organisaties.