Online petitie gelanceerd voor staatlozen, ook in Nederland

Het Statelessness Program van Tilburg University lanceert vandaag met 50 partnerorganisaties een online petitie voor naar schatting 600.000 staatlozen in Europa. Onder hen bevinden zich veel migranten die vastgelopen zijn vanwege het ontbreken van een nationaliteit. Onderzoek toont aan dat deze ‘spoken voor de wet’ zeer kwetsbaar zijn voor schending van fundamentele mensenrechten, wat varieert van gebrek aan eerste levensbehoeften tot uitzichtloze vreemdelingenbewaring.

Het European Network on Statelessness, waarin 53 organisaties en experts samenwerken, publiceerde vandaag een online petitie. De petitie roept Europese leiders op staatlozen te beschermen door ratificatie van de VN Staatloosheid Conventie en door adequate procedures in te stellen om staatlozen te beschermen en een wettelijke status te geven.

“Ook Nederland zou een vaststellingsprocedure voor staatloosheid moeten hebben, zoals die in landen als Spanje, Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk” aldus Laura van Waas, manager van het Statelessness Program van Tilburg University. “Zonder procedure kunnen we simpelweg niet garanderen dat staatlozen de rechten kunnen uitoefenen die ze genieten op basis van de verdragsverplichtingen van Nederland.” Dat is ook de conclusie van verschillende onderzoeksrapporten naar het Nederlands staatlozenbeleid – meest recentelijk die van het Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.

In deze video vertelt Thai Ha uit Bergen op Zoom over de gevolgen van staatloosheid. Ook zij zit in limbo: ze heeft een verblijfsvergunning en voldoet aan alle voorwaarden voor verkrijging van de Nederlandse nationaliteit, maar kan zich niet laten naturaliseren omdat ze verplicht is documenten te overhandigen waar ze als staatloze niet over beschikt. Staatloosheid betekent voor haar onzekerheid over de toekomst, bijvoorbeeld als het gaat om haar loopbaan. Andere getuigenverslagen zijn te vinden op de website vanENS.

Meer actie De publicatie van de petitie valt samen met de 60e verjaardag van de VN Staatloosheid Conventie uit 1954 en maakt deel uit van een grotere campagne, die op 14 oktober uitmondt in een Europese actiedag. Op deze verjaardag van Hannah Arendt zal de petitie worden aangeboden aan Europese leiders. Van 15-17 september vindt in Den Haag het eerste Global Forum on Statelessnessplaats.

Chris Nash, coördinator van het European Network on Statelessness: “Staatloze mensen in Europa hebben onze hulp dringend nodig. Het feit dat er nog steeds naar schatting 600.000 staatlozen in Europa wonen geeft aan dat actie op dit vlak al veel te laat komt. Conventies ratificeren is een essentiële eerste stap, maar dat moet gevolgd worden door de invoering van identificatie- en regulariseringsprocedures, zonder welke staatlozen geen leven kunnen opbouwen.”