logo

Startersleningen voor koopstarters in Tilburg

Sinds mei 2009 hebben nog maar vier koopstarters gebruik gemaakt van de VROM Starterslening van de gemeente ilburg. Dat vindt het college veel te weinig. Daarom wil ze de regeling verruimen. De maximale koopprijs wordt verhoogd van € 175.000 tot € 236.600 voor bestaande bouw en € 245.370 voor nieuwbouwwoningen. Op 12 oktober bespreekt de raad een wijziging in de verordening, die daarvoor nodig is.

Vorige week maakte de Provincie Noord-Brabant bekend dat zij gaat meebetalen aan startersleningen voor nieuwbouwwoningen. “Dat is goed nieuws. Het betekent dat de gemeente Tilburg bij nieuwbouwwoningen maar de helft van de huidige kosten hoeft te betalen. We kunnen dus meer mensen helpen”, aldus wethouder Wonen Jan Hamming.

Gunstige voorwaarden
Een starterslening is een aanvullende hypotheek tegen zeer gunstige voorwaarden. De eerste drie jaar hoeft de koper geen rente of aflossing te betalen. Belangstellenden kunnen zich melden bij de gemeente Tilburg. Informatie staat ook op het digitaal loket burgers op de website www.tilburg.nl.

De gemeente zet de Starterslening in voor mensen die minstens een jaar in Tilburg wonen. Iemand komt in aanmerking voor een lening als men een bestaande woning koopt tot € 236.600,- kosten koper of een nieuwbouwwoning tot € 245.370 vrij op naam. In beide gevallen kan men dan volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) een
hypotheek aangaan van maximaal € 265.000,-. De woning moet minimaal € 163.625,- kosten (onder die prijs komt men in aanmerking voor VROM koopsubsidie). De Starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten van de woning.

Het in dit persbericht genoemde collegebesluit is pas definitief als de raad op 12 oktober instemt met een wijziging van de verordening.