Startschot voor ontwikkeling Spoorzone Tilburg

Gemeente Tilburg, NedTrain en NS tekenen contracten voor verkoop, aankoop,ontwikkel- en huur in het stationsgebied van Tilburg

Vandaag tekenen burgemeester Ruud Vreeman, directeur NedTrain Fleet Services Leo van Dongen en directeur NS Asset Development Barend Kuenen in Tilburg belangrijke contracten. Hiermee worden de verkoop en aankoop van gronden en een ontwikkel- en huurovereenkomst tussen deze partijen een feit. Dit moment is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het stationsgebied in Tilburg: de Spoorzone.

Tilburg en NS werken samen om industrieel gebied te transformeren Het terrein en de gebouwen van NedTrain aan de noordzijde van het station komen in handen van de gemeente Tilburg. De activiteiten van NedTrain worden verplaatst naar Rotterdam en Loven-Noord in Tilburg. De ondertekening van genoemde overeenkomsten is het startschot voor een nieuwe fase in de ontwikkeling van de Spoorzone in Tilburg. De gemeente en NS gaan de uitdaging aan om het bestaande centrum zo uit te breiden dat een verrassend gebied ontstaat dat zowel ruimte geeft aan de noodzakelijke groei van de stad als een nieuwe dimensie toevoegt. Het omvangrijke centraal gelegen terrein komt zo vrij voor andere maatschappelijke activiteiten. Cultuur, wonen, werken, leren of recreëren. Het moet in elk geval gaan bruisen in de Spoorzone van Tilburg.

Bodemsanering revisieterrein NedTrain
Al sinds 1998 werkt de Stichting Bodemsanering NS (SBNS) namens NS aan de sanering van de bodem onder het revisieterrein van NedTrain. Dit saneringssysteem wordt nu overgedragen aan de gemeente Tilburg. Daarnaast levert SBNS een financiële bijdrage voor toekomstige kosten. Hiermee wordt de voortgang van de sanering na de eigendomsoverdracht gewaarborgd.