Studenttevredenheid Tilburg University over hele linie gestegen

Studenten van Tilburg University beoordelen in 2014 alle aspecten van hun opleiding beter dan in 2013. Dat blijkt uit cijfers van de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) over het jaar 2013-2014, die donderdag bekend zijn gemaakt. De algehele tevredenheid over de studie (op een schaal van 1 tot 5) steeg van 3,92 in 2013 naar 4,00 in 2014. Hiermee scoort Tilburg University hoger dan het landelijk gemiddelde (3,98) en stijgt Tilburg University landelijk bij de universiteiten van een tiende plaats in 2013 naar een zesde plaats in 2014.

De Nationale Studentenenquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle studenten aan hogescholen en universiteiten worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. In totaal vulden 3.559 studenten van Tilburg University in 2014 de NSE in (responspercentage van 29%). De stellingen uit de vragenlijst zijn in de rapportage samengevoegd tot 17 hoofdthema’s.

Op het thema huisvesting behaalt Tilburg University de hoogste gemiddelde beoordeling van alle universiteiten. Landelijke top-3 noteringen zijn er op de thema’s opdoen van wetenschappelijke vaardigheden, toetsing en beoordeling en stage ervaring. Tilburg University scoort ook hoger dan het landelijke gemiddelde bij inhoud, studiebegeleiding, informatievoorziening, studierooster, studiefaciliteiten, kwaliteitszorg en studieomgeving.

Minder tevreden zijn de studenten over de groepsgrootte, voorbereiding op beroepsloopbaan en stage en opleiding. De studenttevredenheid op deze onderdelen ligt wel beduidend hoger dan in 2013, maar deze thema’s blijven aandachtspunt voor de universiteit.
De NSE resultaten worden bij Tilburg University jaarlijks aangewend voor analyse van haar dienstverlening aan de student en voor analyse van individuele opleidingen. De verbeterplannen die er uit voortkomen leiden tot verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.