Tilburg Brabantse metropool als Nederland en België één land waren?

België

Wat als Nederland en België ook na 1830 samen waren gebleven? Wat zou dan de rol en functie zijn van Tilburg in dat land van bijna dertig miljoen zielen? Hoe zouden kunst en cultuur, onderwijs en wetenschap, economie en ecologie eruitzien? Een gemiste kans?

De stad Mechelen daagt samen met het Vlaams-Nederland Huis de Tilburgse Burgemeester Noordanus uit om hierover in debat te gaan. Dit jaar is de Slag bij Waterloo van 1815 herdacht.

Niet lang daarna viel het kersverse Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, dat in de nasleep van die slag ontstond, al weer uiteen. Kroonprins Willem II, onze held van Waterloo, moest zich terugtrekken uit België en maakte kennis met Tilburg.

Brabantse metropool?

Was Tilburg zonder de komst van de kroonprins wel uitgegroeid tot de stad die het nu is? Of scherper gesteld: was er zonder de afscheiding van België wel een toekomst geweest voor Tilburg? Of was Tilburg juist uitgegroeid tot een Brabantse metropool, gelegen in het hart van de Benelux en was het Bels lijntje onderdeel geworden van de centrale noord-zuidverbinding in de Nederlanden?

Hoe anders had het kunnen lopen?

Jeroen van Zanten, Willem II-biograaf en Slag bij Waterloospecialist, beantwoordt deze vragen waarna burgemeester Peter Noordanus op zijn historisch visioen reageert. Vervolgens spreken zij hierover met historicus Marc Reynebeau en Wim van de Donk, commissaris van de Koning in Noord-Brabant. Singersongwriter Lucky Fonz III geeft tot slot een miniconcert waarvan het Nederbelgisch Feestlied het orgelpunt vormt.

Het debat sluit aan op de ambitie van Tilburg om grenzeloos te denken en doen. Onze landsgrenzen zijn geen culturele grenzen en de uitwisseling tussen Vlaanderen en Nederland heeft een toegevoegde waarde. Een waarde die mogelijk niet ontstaan was als we één land waren gebleven.

Ben je erbij?

Het debat vindt plaats op 30 september 2015 in, hoe toepasselijk, Theater De NWE Vorst, Willem-II straat 49 Tilburg. De toegang is gratis toegang, maar het liefst wel van tevoren reserveren via de website van De Buren.

Eerdere debatten in deze reeks vonden plaatsen in Mechelen, Leuven en Diest. Dit najaar volgen behalve Tilburg nog Haarlem, Den Haag, Gent en Rotterdam.