Verslag finale Tilburgs dichtTalent 2015

Dichttalent

Op Zondagmiddag 7 Juni 2015 vond de finale van het project “Tilburgs dichtTalent 2015” plaats in Jazzpodium Paradox in Tilburg. Om 14.30 uur ging het programma van start.

Henk Verhoeven namens de Stichting Kunstprojecten Tilburg, de organisator van het project, gaf een korte uitleg over de gang van zaken van deze middag. Hij stelde de vakjury voor en zei iets over het pauze programma Poetry Circle 013. Ook wenste hij de finalisten veel succes, dus de middag kon beginnen.

Vakjury

De procedure van de finale was als volgt: iedere dichter kreeg 2 x 5 minuten, 5 voor en 5 na de pauze, om zijn of haar eigen gemaakte gedichten voor te dragen aan het aanwezige publiek en de vakjury. De vakjury had de opdracht om na deze twee dichtrondes het “Tilburgs dichtTalent 2015” te kiezen en het publiek kon de publiekswinnaar kiezen door het invullen van een stembiljetje waarop ze hun favoriete dichter konden aankruisen. De vakjury van deze middag waren: Nick J. Swarth – voorzitter, dichter, Nol van Trier – docent Nederlands en Ko de Laat – dichter.

De dichters

De middag kon beginnen met de volgende dichters: Robin Veen, Wim Paeshuyse, Jaap Montagne, Gerard Scharn, Onias Landveld, Roel Weerheim, Lia van Diem, Alex Laanen en Glenn Markesteyn. Na de twee dichtrondes ging de jury in beraad en was er een pauzeprogramma van Poetry Circle 013 met de spelers: Chiara Roucea, Lieke van de Wiel, Ilse van den Bussche en Onias Landveld.

De dichters en de organisatie hadden goed hun best gedaan om publiek te regelen voor deze finale. Het aantal bezoekers voor deze spannende middag kan geschat worden op zestig. Het was een finale met een hoog kwalitatief poëzie gehalte. Deze uitspraak is afkomstig van de vakjury, die dit project al voor de zevende maal vakkundig beoordeelt. Na de beraadslaging was het dan zover de bekendmaking van de twee winnaars. De voorzitter van de jury, Nick J. Swarth nam hiervoor het woord. Normaliter, in de voorrondes, waren alle deelnemers al uitvoerig besproken, dus hield Nick het ditmaal kort en bondig en werden de twee winnaars bekend gemaakt.

Publiekswinnaar

De publiekswinnaar was Alex Laanen en het “Tilburgs dichtTalent 2015” was Robin Veen. De publiekswinnaar kreeg als prijs een boekenbon ter waarde van 75 euro te besten bij boekhandel Gianotten Mutsaers, het “Tilburgs dichtTalent 2015” Robin Veen, kreeg als prijs een Masterclass van een bekende Nederlandse dichter naar eigen keuze. Met een foto van de winnaar werd de middag afgesloten. Het project was tevens de afsluiting van het WAK – Week van de Amateurkunst. Het project werd gesubsidieerd door Art-Fact – Servicepunt voor amateurkunst.