Vriendschappen ontstaan door Contourdetwern

De 100e aanmelding bij de Vriendschapsbank, een initiatief van ContourdeTwern om 50-plussers met elkaar in contact te brengen, is een feit. Sinds de start in januari heeft sociaal werker Annemarie Vermeulen al vele bemiddelingen tot stand gebracht. Dit tot vreugde van de meeste deelnemers. Een deelneemster: “ik zeg altijd: ik heb een leven voor en na de Vriendschapsbank. Ik voel me door deze contacten veel meer gedragen in het leven, daarvoor was er eenzaamheid.”

Medewerkers nemen echt de tijd

Het unieke van de Vriendschapsbank is dat de medewerkers de tijd nemen om de deelnemers te leren kennen: iedereen krijgt een huisbezoek of een gesprek in het wijkgebouw, interesses en hobby’s worden besproken en vervolgens wordt gezocht naar een geschikte match.

Initiatieven door deelnemers zelf

Van de deelnemers  wordt ook verwacht dat ze zelf initiatieven nemen. Een aantal doet dit met veel enthousiasme en organiseert diverse activiteiten voor de andere leden. Zo zijn inmiddels diverse clubjes ontstaan, zoals een lees-, spiritualiteits- en terrasclub. Een deelneemster van de spiritualiteitsclub:  “Ik ben zo blij met jullie initiatief! Er is een wereld voor me open gegaan en ik besef nu dat ik jaren thuis heb gezeten. Dat was helemaal niet nodig!.”

Wekelijkse inloop ook voor niet-leden

Omdat er behoefte is aan regelmatig contact, is er nu ook een wekelijkse inloop: iedere donderdagochtend van 9:45 tot 11:45 uur in wijkcentrum Het Spoor aan de Schaepmanstraat 36 in Tilburg. Deze inloop is voor iedereen, dus ook voor mensen die nog niet ingeschreven staan. Iedereen die benieuwd is naar de Vriendschapsbank en haar leden is van harte welkom.

Themacafés

Het eerste themacafé staat ook op de planning. In het Spoor komt ieder kwartaal iemand op uitnodiging van de Vriendschapsbank die op zijn of haar eigen wijze een interessant onderwerp behandelt, zoals “het aangaan en onderhouden van vriendschappen, hoe doe ik dat eigenlijk?”.

Nog meer mensen bij elkaar brengen

Annemarie: “De Vriendschapsbank is volop in ontwikkeling. We proberen de kwaliteit steeds te verbeteren. Ook zijn er al diverse vrijwilligers actief en nodigen we de deelnemers uit om met ons mee te denken en initiatief te nemen. Ik krijg er veel energie van om mensen bij elkaar te brengen! 100 aanmeldingen is fantastisch en de grens is nog lang niet bereikt!”  Iedereen die geïnteresseerd is in (deelname aan) de Vriendschapsbank kan contact opnemen met Annemarie Vermeulen via tel: 013 – 542 16 64 of via de mail: annemarievermeulen@contourdetwern.nl.