Weer grote Europese subsidie voor onderzoek geesteswetenschappen Tilburg University

De Europese Unie heeft anderhalf miljoen euro toegekend aan onderzoek van Tilburg University van hoogleraar filosofie Jan Sprenger. Zijn onderzoek heeft als doel om wetenschappelijke gevolgtrekkingen objectiever te maken en de reputatie van onderzoek – in het licht van de recente ophef over wetenschappelijke integriteit – te herstellen. 

Waarom kunnen we wetenschap vertrouwen? Wat voor autoriteit heeft onderzoek? Waarom is wetenschappelijke kennis meer dan een subjectieve mening? De objectiviteit van de wetenschap staat onder druk door de relaties met bijvoorbeeld farmaceutische bedrijven. De kritiek op onderzoek is luid, maar we horen weinig over constructieve pogingen om statistische conclusies meer objectief te maken. En nog minder krijgen methoden aandacht die zijn gebaseerd op filosofische inzichten zoals: waarom objectiviteit meer is dan alleen maar: ‘gebaseerd op feiten’.

Het project Making Scientific Inferences More Objective van Sprenger duurt 60 maanden en is gesubsidieerd met een totaalbedrag van bijna 1,5 miljoen euro. Het project verbindt theoretisch onderzoek met empirische technieken, zoals psychologische experimenten en de statische her-analyse van klinische studies. Doelstelling is dat wetenschappers de in het project ontwikkelde oplossingen ook in de praktijk, bijvoorbeeld bij statistische analyses, kunnen toepassen. Aan het project zullen naast Sprenger als hoofdonderzoeker ook twee promovendi en een postdoc onderzoeker werken.

Big Data activisme

Onderzoekster Stefania Milan van Department for Communication and Information- sciences (DCI) kreeg ook een subsidie van anderhalf miljoen voor Data activisme The Politics of Big Data According to Civil Society.  Met de verspreiding van big data, worden burgers zich steeds meer bewust van de rol van informatie.

Verzameling van gegevens door overheden en bedrijven zijn een bedreiging van burgerrechten, maar kunnen ook mogelijkheden bieden voor collectieve actie.  Die bewustwording zorgt ervoor dat er nieuwe sociale praktijken ontstaan die geworteld zijn in technologie en data: data activisme. Milan concentreert zich met dit onderzoek op hoe sociale bewegingen verandering stimuleren met data activisme. Milan neemt het project mee naar de UvA waar zij assistent professor is geworden.