Binnenstad Tilburg warmste plek van Europa? Met de nieuwe vergroeningsplannen straks niet meer

vergroening binnenstad

Goed nieuws voor iedereen die in de Tilburgse binnenstad woont of er heel graag komt! Onlangs werd bekendgemaakt dat het Tilburgse Klimaatfonds ruim 1 miljoen euro uittrekt om 45 straten in de binnenstad groener, klimaatbestendiger en leefbaarder te maken. Tilburg behoort momenteel tot een van de warmste plekken van West-Europa, maar hier gaat de komende jaren verandering in komen.

Er zijn plannen voor 56 nieuwe bomen in de binnenstad, nieuw klimgroen op 180 zuilen, 200 extra geveltuintjes, 25 nieuwe plantvakken en meer ruimte voor bestaand groen, in het bijzonder rondom de bomen die een monumentale status hebben. De werkzaamheden gaan plaatsvinden in 45 straten.

Ook zal in totaal ongeveer 350 m² straatstenen in de binnenstad worden weggehaald en vervangen worden door nieuw groen. De capaciteit voor waterberging is na de ingreep ongeveer 1.100 meter aan straatlengte (ca. 2.750 m³) groter, waarmee de wateroverlast bij hoosbuien ook beter kan worden opgevangen.

Warmste plekken van Europa

Tilburg behoort dus helaas tot één van de warmste plaatsen van West-Europa. Op 10 juli 2018 was Tilburg zelfs de warmste stad van Europa. Het centrum is dichtbebouwd en bestaat uit veel steen, waardoor de temperaturen extra oplopen. Het kan in het centrum op warme dagen wel zo’n 5 graden warmer zijn dan in het buitengebied. Er is relatief weinig groen in onze binnenstad, ruim 90% minder dan in de rest van de stad. Gemiddeld is er per inwoner 45 m² openbaar groen in Tilburg, in de binnenstad is dit slechts 3½ m². Ook blijkt de capaciteit om water op te vangen bij hevige regenval onvoldoende, waardoor straten regelmatig onderlopen en overlast veroorzaken.

Verbetering woonklimaat

Wethouder Mario Jacobs: “We investeren de komende drie jaar in aanpassingen die onze binnenstad klimaatadaptiever maken. Door minder wateroverlast en meer verkoeling verbetert het woon- en verblijfsklimaat hier aanzienlijk. Concreet betekent het dat veel nieuw en gevarieerd groen wordt aangelegd, zoals heesters, klimplanten en bomen. Hierdoor warmt de stad minder op tijdens warme dagen en krijgt overvloedige regenval minder kans meer om schade aan te richten. De vergroening zorgt bovendien voor meer biodiversiteit in de binnenstad. Dat betekent een grotere verscheidenheid aan planten en dieren. Daarnaast zorgt al het nieuwe groen voor een nog aantrekkelijkere binnenstad. Zo slaan we meerdere vliegen in één klap.”

Omdat netbeheerders Enexis (vervanging gasleidingen), KPN (aanleg glasvezel) en Brabant Water (vernieuwing waterleidingnet) tussen 2020 en 2023 in de binnenstad toch al werkzaamheden uitvoeren onder de grond, is dit een mooie kans om de groenwerkzaamheden hieraan te koppelen. Zo is de overlast voor de inwoners, bedrijven en bezoekers van de binnenstad beperkt. Voor meer informatie over de werkzaamheden in de binnenstad: 013infra.nl.