Fusie Kinderopvanggroep en basisonderwijs definitief

Vanaf dit jaar is de Kinderopvanggroep gesplitst en gefuseerd met vier onderwijsbesturen. De 85 kinderopvanglocaties in de regio Tilburg én Servicebureau Kinderopvang zijn gesplitst in vier nieuwe organisaties. Elke nieuwe kinderopvangorganisatie is vervolgens gefuseerd met één van de onderwijsorganisaties. In Tilburg zijn dit Opmaat groep, Tangent en Xpect Primair en in de regio de Kempen SKOzoK. De fusie draagt bij aan ontwikkelingskansen van alle kinderen (0-13 jaar).

Bekijk hier hoe de verdeling van de kinderopvanglocaties er per organisatie uitziet.

Een mooie toekomst voor kinderen

Komende jaren zal zowel op school als op de kinderopvang steeds meer zichtbaar worden wat deze fusie betekent. Denk hierbij aan een uitgebreider aanbod van activiteiten, passend bij ieder kind en talent. Door het samengaan van kinderopvang en onderwijs is het mogelijk, om als collega’s vanuit één visie, te werken aan doorgaande ontwikkel- en leerlijnen. Door middel van een ‘rijke schooldag’ kunnen ze gedurende de dag een breed aanbod bieden van sport, cultuur, muziek, huiswerkbegeleiding en het ontdekken van techniek en natuur.

Wat verandert er nu?

Voor nu zijn er nog geen grote veranderingen zichtbaar. De kinderen kunnen naar dezelfde kinderopvanglocatie met de bekende medewerkers. Het team, de visie en het interieur op locatie blijven hetzelfde. Ook onze kinderopvanglocaties die niet aan een school gebonden zijn, zijn voor ons erg belangrijk. De locaties willen er zijn voor ieder kind, in elke buurt en wijk. Denk hierbij aan onze thema bso’s en kleinschalige en groene opvanglocaties.

Eén visie

Op de achtergrond gaan ze volop ontwikkelen samen, zodat ze de kinderen op diverse ontwikkelingsgebieden alles kunnen bieden voor een mooie toekomst. Elk kind verdient de kans om zijn of haar talenten te ontdekken en gezond op te groeien. Dit doen de organisaties door een intensieve samenwerking met partners en specialisten. Je leest er meer over in het ambitiedocument wat door de 5 organisaties samen is opgesteld.