Gouden Speld voor de heer Ad Bastiaansen

Gouden speld

De heer Ad Bastiaansen ontving op woensdag 27 mei de Gouden Speld van de gemeente Tilburg. Hij kreeg deze gemeentelijke onderscheiding omdat hij meer dan 20 jaar penningmeester is bij de Overkoepelende Vereniging van Amateurtuinverenigingen Tilburg (OVAT).

De uitreiking vond plaats om 20.00 uur tijdens de viering van het 20-jarig bestaan van de OVAT bij Volkstuin de Hoflaan aan het Dillepad in Tilburg. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van loco-burgemeester Mario Jacobs.

Ad Bastiaansen (66) is ruim 20 jaar penningmeester bij de OVAT. Daarvoor was hij 4 jaar penningmeester bij de Bond van Volkstuindersverenigingen. Hij was zeer nauw betrokken bij de oprichting van de OVAT en heeft van het begin af aan zijn financiële kennis ingebracht. Door de inspanning van de heer Bastiaansen is er een goed beheerskosten-vergoedingsysteem opgezet (bijvoorbeeld voor de onderhoudsplannen en de vergoedingen die de volkstuinen krijgen). Ook zorgt hij jaarlijks voor uitstekende financiële verslagen. Samen met de andere bestuursleden maakt hij zich hard voor een nieuwe volkstuin in de Reeshof.

Overkoepelende Vereniging van Amateurtuinverenigingen Tilburg (OVAT)
De OVAT is de overkoepelende vereniging van amateurtuinverenigingen Tilburg. 13 gemeentelijke Tilburgse volkstuinverenigingen zijn aangesloten bij de OVAT. Doel van de OVAT is het bevorderen en in stand houden van het tuinieren op de volkstuincomplexen.