logo

Het nachtnet blijft bestaan: Brabant blijft verbonden

De provincie heeft 11 december het besluit genomen dat het Brabantse nachtnet ook in 2013 en 2014 blijft bestaan. De nachttrein is van groot belang voor de bereikbaarheid van Brabant vanuit de Randstad en vice versa.

Brabanders kunnen in het weekend de trein nemen om evenementen in Amsterdam of Den Haag te bezoeken of om naar Schiphol te reizen. Daarnaast zijn de Brabant se steden Breda, Eindhoven, s’-Hertogenbosch en Tilburg onderling verbonden voor mensen die familie of vrienden willen opzoeken of willen genieten van het uitgaansleven in de Brabantse steden. Kortom, het nachtnet is erg waardevol voor het leef- en vestigingsklimaat in Brabant en past bij de ambities die Brabant heeft.

Op initiatief van de PvdA fractie sprak Provinciale Staten in juni uit dat het Brabantse nachtnet ook in 2013 en 2014 moet blijven bestaan. Gedeputeerde Ruud van Heugten (CDA) besloot in oktober echter alsnog om het nachtnet na 2.00 uur te laten stoppen. Van Heugten verwees hierbij naar de in zijn ogen hoge kosten en sociale onveiligheid in de nachttrein. Deze vermeende sociale onveiligheid heeft de gedeputeerde echter niet kunnen onderbouwen.

De PvdA fracties in de gemeenteraden van Breda, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg en Provinciale Staten hebben er de afgelopen maanden (wisselend gesteund door andere partijen) alles aan gedaan om de Brabantse nachttrein te behouden. In Provinciale Staten en de diverse gemeenteraden werden brieven geschreven en moties ingediend waarmee werd uitgesproken dat het nachtnet moest blijven en de Colleges van B&W in de gemeenten werden aangezet om het nachtnet ook financieel te blijven steunen. Uiteindelijk heeft dit het door ons gewenste resultaat opgeleverd. De gemeenten blijven meebetalen en ook de VVD fractie in Provinciale Staten is overtuigd van de meerwaarde van het nachtnet, waardoor een meerderheid in de Staten het nachtnet wil behouden.

De nieuwe dienstregeling moet door de NS opnieuw op gang worden gebracht en heeft zij tijd nodig het benodigde materieel en personeel te organiseren. Tot medio februari 2013 zullen er na 2.00 uur geen treinen rijden in Brabant.

Men wil een duurzame toekomst voor het Brabantse nachtnet en is van mening dat Brabant recht heeft op gelijkwaardige positie met de Randstad. De Randstad beschikt al jaren over een nachtnet dat door het Rijk wordt georganiseerd en betaald. Brabant is een van de grootste en economisch sterkste provincies van Nederland en Brainport is zelfs essentieel voor Nederland op het gebied van innovatie. Met Eindhoven, Tilburg en Breda heeft Brabant de 5e, 6e en 9e stad van Nederland binnen de grenzen. Vanwege deze redenen dient het Rijk er met ingang van 2015 voor te zorgen dat het Brabantse nachtnet duurzaam wordt verankerd in het landelijke railnet. Dit verdient Brabant en dit verdient de Brabander.