Kinderopvanggroep en ContourdeTwern gaan intensief samenwerken

kinderopvanggroep contourdetwern

Stichting Kinderopvanggroep geeft een impuls aan de samenwerking met ContourdeTwern (R-Newt kids) met als doel om peuters van twee tot vier jaar met een onderwijsachterstand tijdig te ondersteunen. Op vrijdag 30 april vond de officiële ondertekening voor samenwerking plaats bij Servicebureau Kinderopvang in Tilburg.

Geert de Wit en Hariëtte Koning (bestuurders Kinderopvanggroep), Gon Mevis (directeur/bestuurder ContourdeTwern), Floor van Berkel (manager R-Newt), Nuria van Aart (teamcoördinator R-Newt kids) en Christien Teulen (directeur Pedagogiek & Kwaliteit Servicebureau Kinderopvang) waren bij dit feestelijke moment aanwezig.

Samenwerking

ContourdeTwern heeft een maatschappelijke missie en staat voor een zelfredzame en sociale samenleving waarin alle mensen meetellen en mee kunnen doen. De Kinderopvanggroep heeft als missie het bijdragen aan een meer ontspannen samenleving en zit zich onder andere met voorschoolse educatie op de peuteropvang in om zo onderwijsachterstanden te voorkomen. Vanuit deze maatschappelijke rol zet Kinderopvanggroep ‘verbinders’ in vanuit ContourdeTwern om meer contacten in de wijk te kunnen leggen. Op deze manier zorgen ze ervoor dat peuters met een ontwikkelingsachterstand tijdig in beeld komen en gebruik kunnen maken van voorschoolse educatie.

De wijk in

R-Newt kids, onderdeel van ContourdeTwern, is erg actief in de wijk en komt bij veel gezinnen thuis. Zij kunnen daardoor vroegtijdig signaleren of kinderen voorschoolse educatie nodig hebben om onderwijsachterstand aan te pakken. R-Newt kids bereikt op deze manier andere ouders die de Kinderopvanggroep niet in beeld heeft. Zo wordt er dus direct een verbinding gelegd tussen de ouders, ofwel peuters, met de voorschoolse voorzieningen.

De pilot start in de wijken Oud-Noord en Tilburg-Zuid. Indien succesvol zal de pilot worden uitgebreid naar andere wijken.

Voorschoolse educatie

Kinderen vanaf twee jaar met een onderwijsachterstand of risico op een onderwijsachterstand kunnen voorschoolse educatie volgen. Dit om onderwijsachterstanden te voorkomen, vroegtijdig op te sporen en aan te pakken. Bijvoorbeeld op het gebied van taal. Kinderopvanggroep biedt voorschoolse educatie aan op 42 kinderopvang locaties in Tilburg. Via gecertificeerde methodes worden peuters op een speelse manier gestimuleerd. Denk dan aan voorlezen, muziek en beweegspellen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.